Novinky
  <  Späť   


Súboj národov

suboj-narodov

Súboj národov

Súťaž je ukončená.

Aj televízni diváci sa môžu zapojiť do Súboja národov formou SMS. Jeden z vyžrebovaných divákov získa 1000 Eur v hotovosti.

Diváci posielajú v SMS odpovede na rovnaké otázky, ktoré sú položené súťažiacim v štúdiu vždy po každom kole otázok. Každé kolo sa skladá zo 4 otázok, každá otázka má štyri možnosti odpovede: a, b, c alebo d. SMS s odpoveďami za jednotlivé kolá je možné posielať len počas trvania daného kola v TV.

SMS v tvare: KOLO (medzera) ODPOVEDE, napr. 1 aacb posielajte na číslo 7405.

Pozor – dodržujte poradie odpovedí podľa otázok v TV!

Cena odpovednej SMS: 0,50 Eur s DPH